תודה לשמשון יוגב

פרבר שלומי • 3/12/2017 כניסות

ברצוני להודות בשמי ובשם תושבי הרחבה ג' למר שמשון יוגב שהסכים כי תושבי ההרחבה ותושבים רבים אחרים יעברו בתוך שטח חצרו בזמן בניית הגשר.

הדבר איננו מובן מאליו בימים אלו שתושבים רבים מקיפים את ביתם בגדרות וחומות ובכך סוגרים דרכי גישה שהיו שנים רבות.

שמשון גם דאג לסדר את שביל המעבר, התקין תאורה וחיבר לביתו פעולה שאיפשרה מעבר בלילה.

תודה רבה !!!

שלומי פרבר