למכירה מיטה-פוטון

נוב רותי ובני • כניסות

למכירה בסיס שלבים ומזרון ספוג במצב מעולה. 160X210. 

300 שח'.  אצל בני ורותי נוב משק 25, 0506990707