ארכיון בעלי משקים

מידע שימושי • כניסות

בעלי משקים קודמים - ינואר 2014

מס' משק

תושב נוכחי

מתיישב 4

מתיישב 3

מתיישב 2

מתישב 1

עליה קרקע

ארץ מוצא

1

ארגוב אורה ולוי – 55

דרי לדיסלב וסוניה 50 יוגו עברו ל-33

צ'רקובסקי (חזרו ליוגוסלביה)

49

יוגו 1

2

מישלי מרים ושמעון - 61

דוידזון וולף מרים

53-64

הונג

3

רוחין דליה ואביתר – 1962 עברו מ-63

כהן מנחם ורבקה

50-61

הונג 2

4

זאוברמן נורית וגיורא - 57

פרלוג ויקטור וילקה–ירדו לברזיל

50-57

יוגו 1

5

נחושתאי איריס וגיל - 89

סלומון משה

סולומון יצחק ופקימה

50

יוגו 3

6

סולומן אורן ושרי 06

סלומון יוסף ולורי

50

יוגו 3

7

ציון רמה ויצחק 01

ציון מתילדה ונסים

50

יוגו 3

8

סלומון חיים ושרה

סלומון חיים ושרה

50

יוגו 3

9

סלומון משה וגליה

סלומון מוני ושרה

50

יוגו 3

10

רייכברג סימה וישראל –79

טנצר יהודה ולולה הגיע לבד בן 20

49

יוגו 1

11

זמסקי שוש ואלי - 72

קירשנר יצחק - 1957

אייזנשטטר אלה

51-57

יוגו 2

12

קירשנר רחל ומשה –71

קירשנר יוסף ועדה הגיעו מיגור

54-71

רומ

13

הלל יהודית ועמי –75

הופמן אלכסנדר ואסתר

50

יוגו

14

פפר רבקה וחיים - 76

גלפו אליהו ומסעודה 62

וייסנשטרן מילן ומרגרט

49-62

יוגו 1

15

לוי רחל ואצ'י– 84

גרינברג אברהם - 1961

קמיניו פרניו ואליזבט

49

יוגו 1

16

לוסטיג

לוסטיג יוסף ומרים

49

יוגו 1

17

זמסקי יהודית ויוסף -71

יפה שמואל וחנה -62

גולד מרדכי וברוניה60

רוזמן אליעזר וחנה 55-59

פינבי ישראל

50

יוגו

18

מנור ניצה וחנוך 77

פריד אליעזר ודורה [אחות של אייזנשטטר)

51

פולין

19

מלכה דוד -2000

אשכנזי לוי –69 (עבר מ- 37]

קירשנר יצחק ליזה – 1954 רומ

ינקו דרגו

49

יוגו

20

מאייר הלנה וחגי – 2001

אלטרץ מתילדה וסולומון

49

יוגו 1

21

מנדלסון גילי ועופר 2009

הלל יוכבד והלל 67

ברשצקי אליהו ויולנקה

49

יוג

22

ניבון מרדכי ותמר 70

רוביצ'ק אנדרי ומנצי

49-70

יוגו 1

23

דרי אידית וצבי

דרי אידית וצבי

50

יוגו

24

פריגוזין שלום ולאה - 54

בדר וליקה ואלה

25

נוב רות ובני- 74

פולק רודולף אילונקה

49

יוגו

26

בן ארי נחמה וישעיהו 88

לבוניץ צבי ואגי

49

יוגו 1

27

שטרנברג לאה אורי- 54

שפיצר מרקו

49

יוגו 1

28

רווה רחל ודוד - 86

נויפלד אירנה ויחיאל

49

רומ

29

שחם דורית ועדי - 03

רוט שלמה ושושנה "קפלוס"

49

יוגו 1

30

עבודי רחל ויחזקאל ורחל -75

יגר מורדכי וליבה 61 עבר מ-123 עבר ל-38

עשהאל אלברט ודרגנה

49

יוגו 1

31

שנקמן נעמי וגדי - 88

כהן אורי ויהודית [הגיעו לקדמה מישוב בארץ]

49-88

יוגו

32

טורטן גילה ודן - 2010

לוי מצ'י ואליזבט

49

יוגו 2

33

דרי נעמית ואבי

דרי לדיסלב וסוניה 50 עברו מ- 1

אשרוביץ אלברט וחנה [בת של אשר אשר]

50

יוגו 3

34

יגב לאה ויוסף - 62

הלל ישראל 61

וירצברג בני ורחל 58

מהללאל אלי ואסתר 55 [עבר ל-58]

בק

49

35

אלג'ים רבקה ואליעזר - 79

אלג'ים בלה ושמואל

49

יוגו 2

36

שרון מאיה ויובל (2009)

הורביץ נימה ונחמן 64

ליבה יעקב וציפורה 59-64

אשר רחל ואשר + אברהם דוד +רינה +

49

יוגו 3

37

קדם ארנה ומוטי

קרופניה משה חנה-59

ולדיסלב דרי עבר 33

וידר זאב ןאנה - 51

אשכנזי לוי [עבר ל-19]

50

יוגו 1

38

מאיר חוה וישעיה - 79

ייגר מרדכי [עבר מ- 30

רוט יוסף ורחל 61 (עברו מ- 150)

דוידוביץ חיים סוניה

49

יוגו 1

39

סילג'י שרה ואפרים -87

סילג'י מרדכי ובלה 67

ברכה חסקו ועליזה [עברו לחיפה]

49-58

יוגו 1

40

עופר מירי ואיתמר

מילחופר–עופר שמחה ומרים

50

יוגו

41

גייגר סימה ואהוד - 84

ברקת גבי ואורה פוצל ל-2

42

ברקת אורה וגבי – 59

ברקת גבי ואורה פוצל ל- 2

43

ערמון אתי ואלכס 201

קסטנבאום פאולה אליעזר- 59

וייס דב-ברנרד ומגדה-מרים 57-59

נבון יהושע

50

44

הוכברג עליזה ומתי

שררה עזרי ורדה 60

יצקוביץ משה ורחל

50

45

שררה אורה וסעדיה - 57

מרק אליהו ועליזה

51-59

רומ

46

זילברברגרונדה ונפתלי - 94

חפץ עלי ופלורנס 74-94

מונטיה אברהם ומטילדה

50-58

יוגו 3

47

ברש יהודית ועמי

מונטיה מנטו ולנקה

50-74

יוגו 3

48

גורן משה ותחיה

קילמניק יעקב וירדנה 72-

מונטיה סנטו ושמחה

50

יוגו 3

49

דנין גיא ונטע

דנין אליהו וסוניה 58

אנגל ישראל ועליזה 56

אפרים ישראל

50

50

אמיר רותי ואלישע - 62

גרינפלד קרלה ואדלברט [עבר מ-135] 51-62

ליבוביץ יוסף

50

51

אשר אברהם ובלה - 55

עמוס שאול

לוי זולטן עבר מ-72

50

יוגו

52

יוניש רחל וג'פרי

פרידמן דב וברוניה [עברו מ- 132

הוליץ הויגן ומגדלנה 52 [עבר ל-89]

פרקש בלה 51

ויינברגר ארנסט

50

יוגו

53

רוזנפלד שמואל ויעל

רוזנפלד רחל וארנולד עברו מ- 134

אדיג'ס יוסף

50

יוגו 3

55

למסקי שרה ושמעון 56

היה משק עזר הפך למשק גדול עם האדמה של משק 33 דרי

56

56

כהן הדר ורונן - 06

גולדין רותי

כהן יוסף ולוציה

56-87

57

דרגצקי מימי ואמיר

חזמה-גונן משה ואריאלה

ירקוני אפרים ונירה

56

58

חכמון דורית ורפאל - 86

מהללאל אלי ואסתר -55 [עברו מ-34]

שקד אהוד ורחל

57

59

בן שך אודי ומריאלה 2008

רוביצק יהודית וראובן

גודץ לאה אחות של אלטרץ 55

אופרבר זבנקו

60

קפרא נורית וארז– 88

שנטג ליאופולד וטרזה

49

יוגו 2

61

סלומה רחל וצבי - 90

רוזנצוויג יעקב וציצה-מרים עברו מ- 81

49

יוגו 2

63

יוגב ליליאן ושמשון - 72

אשל גד בלה –65-68

גלפו אלדו אסתר 63

צימבליסט נתן תלמה 63

רוחין אביתר ודליה 60 [עברו ל-3]

ברכה נעים ולונה

49

יוגו 1

64

גרייבר ראם ושלי

בונדי מיכה וגבריאלה 71

נויבאור לצי ואלה

49-70

יוגו 1

65

שטרנבאום שי ומרב-07

רוזנברג סטפן ומגדה

49-07

יוגו 2

66

שטרנבאום מרלן וראובן-70

וייסנשטרן מרקו ומגדה

49

יוגו 1

67

גרייבר-שמיר ליאורה שמיר עדי

כהן חנה ושלמה

אורה צבי וייס 65

וייך טובה-מורה בבי"ס

68

סופר שרונה ודני

סופר נסים ומרה

טורנובסקי מירוסלב ולילי [עבר מ-112)

גודץ לאה

51

יוגו 3

69

עבל מיני וצבי 59

נוימן עמנואל

זהנדלר אדוארד ויהודית

עזב 57

70

תל אור גילה וצבי

אייזנשטטר ארפד ובלנקי

49

יוגו 1

71

מורגן ענת ואלון

עודי נוגה ברגמן

דאובה שירלי וניצן

שורק חנן רינה - 72

פנחס עמנואל ורחל 52-59

כהן גינה

50-57

יוגו

72

פרנס ללה ובני

לוי זולטן וקטרינה [עבר ל- 51]

50-72

הונ 3

73

יוגב קארין וחנן

קרויטוב ברוך ויפה-66

מנדלסון שרה-מורה

לוין יעקב וקלרה 56

וייס ברנרד

52

74

משאלי רבקה ואלי 1961

דוידוביץ משה ומגדה 56

רבד שאול -מורה

52

75

שהרבני קרן ויעקב 2008

נול לאה ובני

ארדהיים שמואל וציפורה [עברו מ-101

50-74

יוגו

76

סילג'י מתי ומימי

עצמון אברהם

האן בלה

פפו יצחק ורנה

49

יוגו 2

77

קונפורטי איריס ואהרון

פרוזינין רן ועדינה 65

זינגר קרול וקלרה

52

78

אשל אמיר ואביגיל

גורדון הני ושמעון

בול ראומה 93

שטיין מנפרד ורחל 66-68

לוי יצחק ואביגיל 68-

חמו יוסף 55

אשל ראובן

52

79

פורמן חגית והדר 2008

סופר נסים

80

ברגמן רבקה וכרמי

צירלין נחמן – 66-70

איטקין ישראל ויעל 57- עברו ל-149

קובץ ניקולה ו-הדי

56-57

5

81

שנקמן שושנה ויצחק 55

רוזנצוויג יעקב ומרים-ציצה [עברו ל-61]

49

יוגו 2

82

סקרש אביגיל ועמוס

סקרש מיקלוש 55

לפובסקי יהודה ולאה

לוי צזר

49

יוגו 1

83

לוי יונית ואברהם - 70

רומיץ מקס והילדה

49-62

יוגו 1

84

עירד שרה ומנחם

רוזנצוויג אמיל וקרולה

49

יוגו 2

85

סנדל תמי וגדעון

סנדל ליאו ושושנה *[עברו ל-136], נשלח לקדמה לארגון הקבוצה.

49

יוגו

86

קרן פרידה ועמוס

קרן (קראוס) מנחם ורבקה, נשלח לארגון הקבוצה לקדמה

49

יוגו

87

יונגר אסתי ושמואל

יונגר אברהם וציפורה 51 עבר מ- 121

שולטיס יוסף ומיניון נפטר 57 ירדה מהארץ 58

49-58

יוגו 1

88

מורן כרמית ויהודה

סילגי משה ואנדריאה

ברל מירו וארנה

49-66

יוגו 1

89

טאוב פנינה ואברהם

הוליץ אויגן ומגדלנה עבר מ- 52 רומניה

דנש מרקו ואלה-פגשו את ליאו ובאו לקדמה-הגיעו בקפלוס

49-67

יוג 1

90

לנגר נינה וברוך- 73

מנהיים דוד ולאה

49-73

יוגו 1

91

סלומון זהבה

סלומון זאב ושרה עבר מ-149

גרה מירקו וטרזה

49-57

יוגו

92

ויינר תלמה ואריה–עבר מ-68 1970

רוזנבלט זאב עבר ל-163

פולק לודויג וארנה

49-66

יוגו 1

93

שמעון לילי

שמעון לילי וזאב *

51

רומ 4

94

זאוברמן איריס ואיתן 82

ירמיאש מגדלנה וחיים עבר מ-144

וידר זאב

51

רומ 1

95

בן ישראל ודליה 64

סטבון

גריפלר

וסרמן יונס ובטי

53

רומ 4

96

ולך דני ונעמה 07

וולך בצלאל ולאה 70

ירמיאש משה וטובה

51-70

רומ 4

97

פריטל רונית וגל

פריטל מנחם ורחל 55

שטיין וילהלם

49

98

נווה שולי ויובל

קורנהאוזר אלכסנדר ואלנה עבר מ-124

שפיצר רודולף

49

99

קפלינסקי לימור ורז

בכר אהרן ווידה הגיעו מירושלים

52

יוגו

100

נחמן זהבה ויהודה 74

טרוסט איתן ורבקה 72

טרוסט רמה

טופילסקי מאיר ומינה

49

יוגו 1

101

הולצר הגר ויעקב 55

ארדהיים שמואל וציפורה [עברו ל-75]

50

יוגו 1

102

בר פלד אסנת ואוד

הולצר יריב ושרה

טרוסט משה ודבורה הגיעו מגן שמואל 51-

סטבון

49-50

יוגו 1

103

גור אריה בינה ואנתוני 92

שורק חנן ורנה

אבניאל איתמר ואסתר

אבניאל צבי ואסתר 62

הלר יוסף ומרים

50-61

יוגו

104

סמו מיכל

הלר לדיסלב ומרגריטה

50

יוגו

105

שרם דינה

הלר יעקב ואמה

50-87

יוגו

106

פרוינד ישראל

פרוינד אלכסנדר ואלנה *

49

יוגו 2

107

שמיר מרים ונחשון

בדר צבי ומרגלית *

49

יוגו 1

108

כהן שרה ואהוד- 74

לוי ג'ורי ואגי

49-74

יוגו 1

109

תמרי נאוה ואריה - 73

הלר קטו מירקו "קפלוס"

49-73

יוגו 1

110

כהן מדי וכפיר

פרקש עמנואל וורה עברו מ- 88

פשקס אנדריה

49

יוגו

111

אדלמן רות וחיים - 74

ברגר טיבור וקתה

49-74

יוגו

112

טאוב שרה ונחמן

טורנובסקי מירו ולילי עבר ל-68

49

יוגו 2

113

טאוב מנדל עבר מ-122

ספונרו זנטה ומלך

51

רומ 4

114

טימר ברכה ודורון

משולם דוד וזוהר

מנדלסון דוד

פלד אמנון וצפורה

לנר ליוש וטרזה

50

יוגו 2

115

מושקוביץ ג'ני 55

הניאס שלמה

50

116

כתבן דליה ומשה– 74

קרן אילן

שכטר יוסף 57

ריצקר יעקב ז'נט

54-57

רומניה

117

מנשס צלילה ושמואל - 71

וייס יעקב לאה 55 (משפ' יהודית רוביצ'ק)

אל אריה

1953

118

קייזרמן רחל וצבי - 62

לחמי שמעון 62-68 לא גר

סקרש מיקלוש ובוריש עבר ל-82

49

יוגו 2

119

לב נאוה - 74

שדה יצחק ואסתר

ברגר משה ואדלה

52

רומ 4

120

אבירם אליס וגדעון

וולך בצלאל עבר ל-

קריין

שטריקר ליפה ופאני

54

5

121

פריד ציפורה ודוד

עזרא אלברט ופרחה 58-59

יונגר אברהם וציפורה עבר ל-87

52

רומ 4

122

דביר יהודית ואהרן 2007

דוקוטליבר יעקב וזויה-61

טאוב מנדל ושרה עבר ל-113

51

רומ 4

123

קלצקין חנה

קלצקין יואל וסופיה - 63

ייגר ליבה ומרדכי עבר ל- 30

51

רומ 4

124

יעקב מזל ואלי 72

קליין אלי וורדה 55-71

קורנהאוזר אלכסנדר ואלנה עברו ל- 98

50

יוגו

125

אלוני יונינה ויורם

ויינברגר ארנסט ורוזה

52-76

רומ 4

126

גלבוע אליעזר וויקי - 92

גלבוע (גלב) דב ועדה הגיע מת"א

50

5

127

גורדני בתיה - 59

כהן יחיאל ושרה

גלב יששכר וזיסיה מת"א

50

5

128

לחמי שולה ודוד - 56

טבלוביץ יואל מת"א

50

5

129

כהן מרתה ויצחק 59

בראון פישל וסטילה 57-59

מרק אליהו ועליזה

51

רומנ 4

130

הרמתי שלומית ודוד

הרמתי שרה ופסח - 72

בני משה משה ושרינה 56

הוליץ אויגן

51

רומ 4

131

בר שירה עינב וזיו

שרעבי יוסף ושמחה 63

132

הראל ניר ודברת

אוליבר שושנה ויעקב

60-פרידמן דב וברוניה עברו ל- 52

בראון מיכאל ושפיצר מרים עברו ל-168

יעקב ישראל

51

133

גורדני נורית ויעקב - 63

שררה יחיא וסעידה

פקטה מגדה וקרול עבר ל- 158

51

רומ - 4

134

יעקב יפה - 63

שווגלס נתן ואנה

סילגי מרדכי עבר ל-39

רוזנפלד רחל וארנולד עברו ל-52

51

רומ - 4

135

סנדל אורה ודני

שכטר יוסף וסימה - 57

גרינפלד אדלברט וקרלה

51

רומ - 4

136

תמרי-לשם ארנה ודן

77-סנדל ליאו ושושנה

פרקש אולגה ואלפרד

51

רומ - 4

137

מילר חיה - 72

קרינגל יעקב וברטה 54-72

אביגדור מיכאל וקוקה

51-54

רומ - 4

138

היימן ריקי ומשה - 70

מונטיה דניאל - 65

מרקוביץ דב ואטל - 57

סלמנוביץ משה

50

139

דהאן ג'ני ואלי

דאוס ארנולד - 61

נמשיץ דוד - 55

מזל יוסף

140

דנין יהודית ויעקב - 68

הכט יהושע - 54

כהן צבי

141

רז בלהה ושלמה

פרבר רומן ודליה

טרייביץ שמעון ושושנה -55

קלדרון אברהם ומתילדה עברו ל- 174

50

יוגו 2

142

שריד שרה ואלכסנדר - 56

אדיג'ס יצחק ופלומבה

50-57

יוגו 3

143

הס שפרה ועוזי - 69

שורצבלט מנחם ורחל - 61

גרוסמן שמואל ושרה

53

רומנ

144

היימן חיה - 57

ירמיאש חיים ומגדלנה עבר ל-94

51-71

רומנ - 4

145

כרמל רוני ושאול- 89

קרני גלעד ורחל 64

יפת שלום

נמשיץ אנה וויליאם

51-59

יוגו 1

146

קרני רחל וגלעד

קרני מרדכי ונחמה

53

147

חנן זיוה ונסים - 70

גלסברג פנחס וחוה

51

רומ - 4

148

ברנשטיין שלי ומייק - 72

קאין משה וחנה 58

קין לאה ואברהם

51

4

149

איטקין יעל וישראל

כהן אלימלך ופאני

כהן שלמה ומרים

סלומון זאב ושרה עבר ל-91

50

יוגו 3

150

אופריכטר אילנה ויעקב

רוט רחל ויוסף

51

רומ - 4

151

בר אל רבקה ועקיבא 1975

לסלו מנחם ואלה -61

אלטרץ מורנו

כץ דב וטובה

סלומון הרמן וברטונה - 5557

קליין דגב

פקטה יעקב

53

153

קסורלהאיתן

קסורלה זלוטר ומזל מת-א

52

יוגו 5

154

שביט אסף וחני

שביט רחל ואהרון - 74

סטיקלרו צבי ולאה

50

רומ - 4

155

פלחי אהובה ודוד - 71

צדיקריו סלומון ורבקה 54

פישר ולדו וברנקה

יוגו

156

חקלאי לאה ויגאל - 74

שידלוב חיים 54 - 74

שידלוב הרמן-צבי ופרידה

49

יוגו 1

157

שידלוב דורון וישראלה 2001

שידלוב חיים ודינה 74 -2001

שידלוב הרמן-צבי ופרידה

גרוספייס יוסף

49-54

יוג 1

158

סגל רבקה ומרדכי

פקטה מגדה וקרול עבר מ- 133

פרקש עמנואל וורה עבר ל-111

53

159

פאר סיגלית ואריק

צדיקריו משה ארנה- 55

פוקס ויקטור

49

160

אופרבר אוולין

אופרבר מירו ואולגה

49

יוגו - 1

161

שביט רונן ועידית 2008

ארגוב מרים ועדי - 70

לוי אברהם

אשל ראובן ודבורה 55-60

ומושר זלטקו ורנה

49-55

יוגו - 1

162

ברדה רחל ורפאל

צ'רקובסקי אוסקר וזדנקה

49

יוגו - 1

163

רוזנבלט זאב - 55

סנטו אפרים ומרטה עבר ל167

49

יוגו - 1

164

גדרון רונית ועמיר - 74

פולק ברוך-בלה ואדית

50-74

יוגו - 1

165

זייצוב עידית ושחר

פרל

רוביצ'ק איבן וקלרה

49

יוגו - 1

166

רוסו רחל ונסים - 74

ביטל אוסקר ושטפה

49-70

יוגו - 1

167

סנטו טלי

סנטו אפרים מרטה– עבר מ-163

מדינה אמיל

168

בר-און מיכאל - 57

לוין יעקב 57

לוי יהודה

49

169

גן

אוסטפלד אריה

170

פרבר דליה ורומן

פרבר טורי ומריקה

49

יוגו - 1

171

חמד תמר ומשה - 1970

תורג'מן אלי ורות - 1965

קייזרמן צבי ורחל - 1964

ד"ר סטניץ יצחק ודרינה

50-62

יוגו - 1

172

רוזנפלד ורה ואלי

173

יובל מיכל ובועז

זומר חיים ומלכה

פפו יצחק ורנה

49

יוגו - 1

174

אד וה קלדרון

קלדרון מטילדה ואברהם

175

צירלין מניה 58

ויינר שאול ורינה - מזכיר

176

איילנברג יעל

ויינר תלמה ואריה

ארד תמר ודני

קייזרמן צבי

צביאלי אליהו ובתיה 58

וידר זאב

51-58

רומ 4

177

משיח נעמי ודן - 87

בן-דרור אלי וגילה 71-87

ירקוני נירה ואפרים 56-

דמארי משה ודליה

179

שפר יהודית ומלאכי

דור(צ'רניאק) מאיר ונירה

פרקש בנימין ואביבה-70

ברשצקי יוסף וצביה

49-69

יוגו - 1

190

סנטו דבורה וראובן

בית כנסת

רוביצ'ק יהודית וציגו עברו ל- 59

ברשצקי יוסף וצביה

216

לודמיר ארנה וג'רי 84

רוט צבי וברוריה

חמו יוסף ורחל 56-59

רוביצ'ק אנדריאה ומרים 50-70

אלטהיים אברהם וקטרינה

גבי ברקת 59 פיצל למשק עזר ומשק גדול - 42

50

יוגו 1

217

שידלובסקי חיה ושלמה 75

וידר יורם ותניר

אדיג'ס מאיר ורחל

גבי ברקת פיצל ב- 59 למשק עזר ומשק גדול - 41

50-59

יוגו 3

הוכן ע"י נאוה תמרי

קדרון 2014