הודעה מוועדת הנוער

ארנון כהן • 31/8/2018 כניסות

לקראת פתיחת שנת הפעילות ברצוננו לעדכן בקשר לשני שינויים שנעשו השנה:

1. כל הקבוצות בתנועה מכיתות ד' ומעלה תהיינה קבוצות מעורבות של בנים ובנות. הדבר נעשה בשביל להגדיל את תחושת השותפות והגיבוש בתוך השכבות.

2. קבוצת השכבות הבוגרות תכלול את כיתות י' עד י"ב. ההשפעה העיקרית תהיה העובדה שכיתות ט' לא יורשו להיכנס לחדר הנוער. כדי לא להשאיר את השכבה 'קירחת', יוקצה להם מקום משלהם.

 

תאריכים לפעילות תחילת שנה:

צליחת הכינרת (י-י"ב) – 14-15.9

פעולת 'חפשו את המדריך' – 21.9

מפעל יוסי יפה (ט-י"ב) – 25-28.9

חג מעלות יישובי – 6.10

תחילת פעולות שוטפת – 12.10

חג מעלות מועצתי 13.10

 

שנה טובה לכולם,

נאמני הנוער