מחר מתחילים בביצוע עבודות בכביש הכניסה לקדרון מכביש 40 על יד ...

מוטי קרמר מנכ"ל המושב • 7/6/2023 כניסות

מחר מתחילים בביצוע עבודות בכביש הכניסה לקדרון מכביש 40 על ידי נתיבי ישראל .( מע"צ)
ממחר למשך שבוע ימים, הכביש יהיה חד סיטרי בין השעות 8:00 עד 17:00 כמפורט:

תושבים ניכבדים
הכניסה לקדרון תהיה מכיוון כביש 40, היציאה מקדרון תהיה מרחוב וייצמן בגדרה.
בשישי - שבת לא תתבצענה עבודות.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.