הודעות רשמיות

אלרן רגב • 16/9/2018 כניסות

שלום רב,
לא הרינגיה ולא עמוד פייסבוק הם ערוץ דוברות רשמי של המושב, הודעות חשובות יש לשלוח לאתר קדרון תחילה וניתן במקביל להעביר הודעה בשאר הערוצים השונים, הלא רשמיים, הודעות חשובות או דחופות ניתן לשלוח במסרונים באמצעות האתר עצמו לבעליי הרשאה.

הודעות בנושא זה