יום ה', 25/11.19:30 *הודעה - מועצה אזורית ברנר לתושבי בניה ג ...

מזכירות • 25/11/2021 כניסות

יום ה', 25/11.19:30

*הודעה - מועצה אזורית ברנר לתושבי בניה גבעת ברנר וקדרון הלומדים בבית אור*

*הנחיות בידוד והמשך לימודים לאור חשיפה לחולה מאומתת בבית ספר בית אור*

*אתמול, יום רביעי, ה - 24/11, נתגלתה חולה מאומתת מכיתה ו' 2 בבית הספר בית אור. התלמידה הינה תושבת בניה*

👈 *לאור זאת לפניכם הנחיות עבור תלמידי בית הספר*

👈 *כל תלמידי ו' 2 בבית הספר בית אור - מלבד מחלימים, מתבקשים להיכנס לבידוד מניעתי*

👈 *על התלמידים מכיתה ו' 2 לעבור באופן מיידי בדיקת PCR. עם קבלת תוצאת בדיקה שלילית יורשו להגיע לביה"ס תוך הפעלת תכנית כיתה ירוקה מיום ראשון, כפי שפורסמה על ידי בית הספר*

- *תלמידים אלה מורשים להגיע רק לבית הספר ואינם מורשים להשתתף בפעילות בלתי פורמלית ובכלל זה חוגים והתנועה*

👈 *כל שאר תלמידי כיתות א' - ו' , ממושב בניה מלבד מחלימים, מחוייבים לבצע בהקדם בדיקת PCR. עם קבלת תשובה שלילית - הם רשאים להשתתף בלימודים*

👈 *תלמידי כיתות ז'- ח' ממושב בניה , שאינם מחלימים ואינם מחוסנים מחוייבים בבדיקת PCR, כתנאי לחזרה ללימודים*

👈 *תלמידי כיתות ז' - ח' מחוסנים ומחלימים - מורשים לקחת חלק בלימודים ללא צורך בבדיקה*

👈 *הסעות* הסעות ממושב בניה יתקיימו מחר עבור תלמידי כיתה ד-1 שעשו אתמול pcr ומתפקדים ככיתה ירוקה ועבור תלמידי כיתות ז-ח מחלימים, מחוסנים ובעלי תו ירוק מעודכן. *הסעות למושב בניה יתקיימו ביום ראשון כרגיל* לתלמידי כיתה ו' 2 מבניה וגבעת ברנר תהיה הסעה נפרדת, מידע יופץ מבית הספר

- תלמידי קדרון יגיעו באופן עצמאי לבית הספר.

- *תלמידי כיתות ה - ו אשר נחשפו לחולה במסגרת פעילות התל״ן ישארו בבידוד בבית ויקבלו מענה לימודי מרחוק מבית הספר*

👈 *לשירותכם מיקומי בדיקות PCR בקישור* www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx

שלכם, ראש המועצה דורון שידלוב וצוות ביטחון ברנר