אשפה מפוזרת בשביל המוביל לשער גני הילדים

דהאן  גני • כניסות

כל בוקר נכדתי הקטנה בת ה 4 ואני כועסות על מפזרי האשפה במקום לזרוק לפח.יום אחד אף לקחנו יוזמה ושתינו אספנו שקיתמלאת זבל.בעקר ניירות.אנא שמרו על הנקיון. בושה לנו שכך חונכנו. בטוחני שבחצר הפרטית של כל אחד מכם אין מראה כזה.

הודעות בנושא זה