מפחיד. כדאי לדאוג שדבר כזה לא יקרה כי אנחנו יכולים למצוא עצמנו והילדים שלנו בצרות.

סגל רבקה • כניסות

מפחיד. כדאי לדאוג שדבר כזה לא יקרה כי אנחנו יכולים למצוא עצמנו והילדים שלנו בצרות.