רישמו ביומנים מחר זה קורה, נאצר מחכה לרבין ומה שבינהם .

ישראלה שידלוב • 18/6/2017


נאצר