עקב עבודות שיפוץ בקרבת הספרייה הטלפון הושבת

ספריה קדרון • כניסות


ניתן להשיג אותנו 
בפייסבוק: ספריית קדרון


ט