ברכות

ברכות ואיחולים • 20/5/2017המון מזל טוב למשפחת רצבי להולדת הבת ניצן.  

בת לקרן וברק אחות לשחר סתיו ויובל.