מחאת הדגלים השחורים

רוסו רחל • 16/10/2020 כניסות

שבת ה 17/10/20 נפגשים בצומת קדרון 

בשעה 17:00.