ישיבת ועדת חזות המושב תתקיים מחר, יום ...

אדוה בנימין קלדרון • 7/10/2018 כניסות

ישיבת ועדת חזות המושב תתקיים מחר, יום שני, בשעה 20:30 במזכירות. תושב.ת המעוניין.ת להתנדב ולתרום מזמנו.ה לשיפור פני הכפר, מוזמן.ת להצטרף לועדה.