פגרת קיץ - הוועדה המרחבית 'שורקות'

מזכירות • 24/7/2018 כניסות

 

שלום רב לכולם!

 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי בתאריכים 26-30/08/2018 הוועדה תהיה סגורה עקב פגרת הקיץ (בהתאמה למערכת רישוי זמין).

 

מידע זה יעודכן גם באתר האינטרנט של הוועדה.

 

 

בברכה,