את המפלגה הקים אח שלי, שהיה סגן ראש המל״ל ובכיר במשרד החוץ הרעיון של הקמת המפלגה ה ...

עמוס עציון • 17/1/2019 כניסות

את המפלגה הקים אח שלי, שהיה סגן ראש המל״ל ובכיר במשרד החוץ הרעיון של הקמת המפלגה הגיע לאחר דבר או שניים איך מתנהלת הממשלה ותהליך קבלת ההחלטות