מסירה.

בנאי אילן ויעל • 9/3/2020 כניסות

למסירה מזרן כפול, קפיצי, כחדש. 1.90×1.40 אילן 0507883394