הנחיות נציבות הכבאות להדלקת מדורות לגבי ל"ג בעומר 2021

מזכירות • 27/4/2021 כניסות

הנחיות נציבות הכבאות להדלקת מדורות לגבי ל"ג בעומר 2021