הפרצה הקוראת לגנב

ויינר רונן    • כניסות

תודה על העירנות.

זו אכן תקלה.

העניין בטיפול, הפירצה תיסגר.

נודה על עדכון ומידה והעניין לא נפתר.

רונן ויינר

בשם וועדת בטחון.