עדכון 15/03.שעה 07:14 על פי הנחיות פיקוד העור ...

הודעה מצוות צח"י • 15/3/2019 כניסות

עדכון 15/03.שעה 07:14

על פי הנחיות פיקוד העורף ובהתאם להערכת המצב הלימודים בכל מוסדות החינוך של ברנר - גנים ובתי ספר יתקיימו כרגיל. לא יתקיימו טיולים. כל המוסדות והיישובים קיבלו תדרוך ומרחבים מוגנים וממדים במוסדות החינוך נפתחו. יש לשמור על ערנות והשמעות להנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך. אנו נוסיף ונעדכן בכל שינוי.

ראש המועצה דורון שידלוב וצוות בטחון ברנר