לחקלאים- הארכת מועדי הגשת חוברות לשנת 2019 עם דגשים מיוחדים. חשוב!!!

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

תפוצה - הארכת מועד הגשת חוברת 2019

 

 

From: lishca [mailto:lishca@tmoshavim.org.il]
Sent: Sunday, July 22, 2018 10:25 AM
To: Undisclosed recipients:
Subject: FW: עובדים זרים - מועד הגשת חוברות למשרד החקלאות

 

 

 

לחקלאים שלום,

 

שימו לב לשינוי בהגשת חוברת ההקצאות לשנת 2019.

יש להגיש מסמך א' בלבד  המצ"ב עד לתאריך 4/10/18 למתכנן האיזורי.

הגשת החוברת תעשה לאחר מיפוי בלבד בין התאריכים 01/01/19-28/3/19

 

בברכה,

 

פלג אוריון | יו"ר אגף המשק

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086302 נייד: 052-5775227

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים