אסיפה כללית תערך לכיוון השעה שמונה ולא שבע כפי שפורסם קודם לכן ובהתאם לתקנון.

מזכירות • כניסות

אסיפה כללית תערך לכיוון השעה שמונה ולא שבע כפי שפורסם קודם לכן ובהתאם לתקנון.