ברצוני לאחל הצלחה למתמודדים יום בחירות ...

עמוס ציון • 29/10/2018 כניסות

ברצוני לאחל הצלחה למתמודדים יום בחירות מוצלח לכולם והתושבים מתבקשים להגיע למצביע ולהשפיע. עמוס ציון