הלכה לאיבוד כלבה

מיכל סמו • כניסות

כלבה קטנה ומבוגרת בצבע ג׳ינג׳י בת 9 שנים מגולחת שועלית הלכה לאיבוד לדיירים של משפ׳ דאהן ברחוב הגפן 138
הכלבה אהובה וחסרה
אנא מכם מי שראה אותה או מצא אותה אנא התקשרו לבעליה הכואבים והמצפים

דניאל0509920349 תודה רבה מראש