סקר חדש לצורך תשלומי ארנונה

אלי זמסקי • כניסות

התבשרנו ע"י גזבר המועצה כי בימים הקרובים יבוצע סקר חדש של מדידות נכסים לשם עדכון תשלומי הארנונה. ברור שהתוצאה תהיה הגדלת מיסי הארנונה ולא הקטנתם. אני מציע לחברים לקרוא בעיון רב את הפרסום באתר "המרכז להפחתת ארנונה לעסקים" (טל 072-25704668) או להתייעץ אתם טלפונית. החוק אומר-"פקודת העיריות קובעת הוראות לפיהן על הרשות המקומית לבדוק את הנתונים שיש בידה בטרם תבצע מדידה נוספת, וכן לבדוק אם מידע זה תואם למידע אחר שהתקבל אצלה. כמו כן עליה לבדוק שינויים שעשה בעל הנכס, ורק אז לשקול אם היא חייבת להפר את הפרטיות של בעל הדירה, ולבצע מדידה בתוך הדירה. לפי הדין, הרשות אינה צריכה למדוד דירות ישנות מחדש, אם אין עילה המצביעה על שינויים בדירה." לפיכך אני שואל- האם הרשות בדקה את הנתונים שבידה לפני ההודעה על "המבצע"? לדעתי, אין לרשות סיבה/עילה לשוב ולמדוד בתים שלא חלו בהם שינויים. עם זאת, יכולים לשוב ולמדוד את ביתי מבחוץ כפי שעשו בעבר. לא נראה לי שאסכים שאנשים זרים יפרו לי את הפרטיות בתוך הבית, יסתובבו ויערכו מדידות (לדעתי אין לרשות שלנו התר חוקי לעשות זאת), למרות שאין לי מה להסתיר, בית זה בית. אלי זמסקי

הודעות בנושא זה