הקרנת סרטים בית העם עשרת

מזכירות • 21/8/2018 כניסות

 

 

PHOTO-2018-08-16-13-37-58