קבלת קהל במזכירות

מזכירות • 8/5/2018 כניסות

לידיעת התושבים.

מתוך מגמה לשפר השירות לתושבים

המזכירות תהיה פתוחה לקבלת קהל משעה 07:30 בבוקר

כבר מיום ראשון הקרוב 13.05.18

בברכה

מזכירות המושב