כמות הגשם

כמות הגשם

גשם 15.12.16גשם 15.12.16

גשם 4.12.16גשם 4.12.16