שלום רב במסגרת התחרות בשוק התקשורת נכנסה חברה נוספת למרחב המ ...

מוטי קרמר מנכ"ל המושב • 20/6/2022 כניסות

שלום רב במסגרת התחרות בשוק התקשורת נכנסה חברה נוספת למרחב המועצה - נקסט-קום (פריסה והתקנת סיב אופטי) מצרף לכם דרכי קשר ורישום לקבלת מיידע מהחברה. nextcomgroup.ravpage.co.il/MPA