בוקר טוב למרכז יום גדרות דרושים מרצים או מורים לתת הרצאות בה ...

רוני כרמל • כניסות

בוקר טוב למרכז יום גדרות דרושים מרצים או מורים לתת הרצאות בהתנדבות. ניתן לפנות לטלפון: 08-8596154 תודה