הבהרות להצבעה אתמול

טל ענבר • 15/10/2018 כניסות

אדוה ושאר חברי הקהילה היקרים,

אני מרשה לעצמי להגיב בנוסף למה שכתב עמוס ברינגיה.  

ראשית צר לי שהדברים לא היו מספיק ברורים , אנו מאד משתדלים להציג את הדברים בצורה הכי ברורה ואיכשהו בין זרם השאלות והערות תמיד נשארים סימני שאלה אז אני אענה באופן הכי ברור שאוכל כי זה באמת מאד חשוב בעיני שהתמנה תהיה ברורה ולא תהיה תחושה של חוסר בהירות או שקיפות.

 

1. ״על מה היתה ההצבעה״? 

ההצבעה נועדה לתת מסגרת גביה מקסימלית בתוכה יוכל הועד החדש להתנהל בסכום של עד 1780 ש״ח לכל בעלי הזכות ( 350 במספר). האישור על סכום זה מיועד לאפשר לועד החדש לעבוד בנושא הבריכה מבלי להביא כל הוצאה/גביה לאסיפת כפר ולהתחיל עבודה מיידית שתאפשר את פתיחת העונה הבאה בזמן. 

המשמעות היא כי לאחר בחינת כל החלופות התקציביות העומדות לרשות הועד ולאחר בחינת ההוצאות הסופיות ( לאחר מו״מ מול ספקים, החלטה לגבי ביצוע השער שאינו חובה להפעלת הבריכה, בדיקת שימוש בציוד קיים בחלק מן המקרים וכו) יוכל הועד המכהן להגיע לסכום המינמלי הנדרש לגביה ולהציגו בהצגת התקציב בדצמבר/ינואר במקביל להתחלת העבודות.

המתווה לגביה הוא כזה שמאפשר את הפסקתה במידה ולא יזדקקו לכל הסכום. לשם כך נלקחה הלוואה מהמועצה על מנת לחלק את הסכום למקס׳ של 36 חודשים כך שהגביה תהיה בעשרות שקלים בודדים לחודש ותופסק ברגע שכלל ההוצאות יכוסו ובכל מקרה לא תעלה על 1780 ש״ח. 

2. לעניין ההצבעה העקרונית שהעלתה ד״ר ברש ובקשות נוספות מהקהל להצביע באופן עקרוני אבל את נושא הגבייה להשאיר לועד החדש לכשיכנס. 

פה התשובה היא קצת יותר אישית ופחות עיניינית. הועד שלנו מכהן מזה 6 שנים , בתחילת הדרך בגלל ״טעות של מתחילים״  פנינו באסיפה הקהילתית לגבות 10 ש״ח נוספים בחודש . אסיפה זו הותירה בי עד היום צלקת . הוטחו בפנינו האשמות שאנו מכניסים יד לכיס , שאנו פונים לפתרון הקל ועוד התבטאויות שונות שכמעט גרמו לועד הצעיר דאז להתפטר. 

לכן קיבלנו החלטה שאת ההחלטה לאישור ההוצאה הכספית לא נשאיר לועד הנכנס היות וברור לי שכשועד נכנס ומהלך הראשון שלו הוא להודיע לתושבים על תשלום זה מהלך שמועד לכשלון. והיות והבריכה חשובה לרובנו אם לא לכולנו , במידה ולא היינו מאשרים את ההחלטה היא כנראה לא היתה נפתחת בזמן וגם זה היה עוד כשלון שירשם על שמו. וחבל. 

בכך שאישרנו את הגביה ברמה העקרונית אנו מאפשרים לועד החדש להגיע ולפעול. ולאחר שיניעו את התהליך והתמונה המלאה תהיה לנגד עינהם ויתחילו העבודות ( כי יש לנו מימון זמני גם טרם הגביה ויש אישור שבמידת הצורך גובים מהתושבים) אז יוכלו להתפנות לבחון את חלופות התקציב ויודיעו האם באמת אין מנוס מלגבות 1780 ש״ח או שאולי פחות. אך קבלת ההחלטה והבאתה אתמול לאסיפה נתנה להם את מרווח הנשימה להכנס ולהתחיל לעבוד. 

 

אני כמובן לא נכנסת לאף אחד לכיס ולא מזלזלת גם לא בחמישה שקלים ,אך אני מאמינה שלקחת את התקציב הנ״ל מהתקציב השוטף של המושב המשמעות היא ויתור על חלק נכבד מהארועים והפעילויות שהופכים אותנו לקהילה במשך מספר שנים ולוותר על מסורות רבות וברגע שעושים את הויתורים האלו יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. 

 

אני מאחלת הרבה הצלחה לועד הנכנס , ואאחל לו התמודדות קלה ועשייה מרובה.

בברכה, טל ענבר 

 

 

 

 

 

הודעות בנושא זה