החלטה 1523.

מזכירות • 29/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

החלטה 1523

יפעת בוקר טוב

תעבירי המסמך לכל חברי הועד החקלאי ולחברי ועדת בקורת

 

משה