תודה

מור גלית • כניסות

אני בדרך כלל לא מהכותבים.רציתי להגיד תודה בשמי ובשם הורים רבים על המאמץ הרב של שי טאוב ואנשים הנוספים העוסקים במלאכה לפתוח את הבריכה השנה ולהשיג את האישורים הדרושים.תודה רבה בשם הילדים הנרגשים והשמחים והוריהם.