יצירת קשר עם מזכירות היישוב

kidron_m@012.net.il kidron_m@012.net.il