מזכירות

מזכירות

שילוט ישן - פנייה אישית לחברים

אבי גבאי - בנושא הסכמי הגזאבי גבאי - בנושא הסכמי הגז

פרסום הופעות- כפר מנחם וקיבוץ חצורפרסום הופעות- כפר מנחם וקיבוץ חצור

בית מדרש קפה

יצאנו עם מבצעים חדשים.יצאנו עם מבצעים חדשים.

יום האישה + תוכנית פברואר 2017יום האישה + תוכנית פברואר 2017

מכתב ממזכ"ל התנועה לחקלאים

סדנאות נודדות תוצרת ברנר - להפצה לתושביםסדנאות נודדות תוצרת ברנר - להפצה לתושבים

צור קשר - מזכירות