מזכירות

חוג פלייבק17/8/2017
חוג פלייבק

חוזר מברית פיקוח בעניין ניכוי הוצאות מגורים -עובדים זרים16/8/2017
חוזר מברית פיקוח בעניין ניכוי הוצאות מגורים -עובדים זרים

חוזר מברית פיקוח בעניין ניכוי הוצאות מגורים -עובדים זרים10/8/2017
חוזר מברית פיקוח בעניין ניכוי הוצאות מגורים -עובדים זרים

ספרייה8/8/2017
ספרייה

הודעה לבעלי כלבים1/8/2017
הודעה לבעלי כלבים

הודעה לבעלי כלבים1/8/2017
הודעה לבעלי כלבים

פרוייקט תיעוד מלחמת ששת הימים27/7/2017
פרוייקט תיעוד מלחמת ששת הימים

פרסום הופעות באזור25/7/2017
פרסום הופעות באזור

צור קשר - מזכירות