בריכה

שעות פתיחה מאי - יוני30/5/2017
שעות פתיחה מאי - יוני