משולחן המועצה

שישי (מחר, 4.8) ט"ו באב עם מלך הרומנטיקה עברי לידר בגבעת ברנר3/8/2017
שישי (מחר, 4.8) ט"ו באב עם מלך הרומנטיקה עברי לידר בגבעת ברנר

עברי לידר הופעה לט"ו באב, בגבעת ברנר24/7/2017
עברי לידר הופעה לט"ו באב, בגבעת ברנר

תמונות אחרונות

שישי (מחר, 4.8) ט"ו באב עם מלך הרומנטיקה עברי לידר בגבעת ברנר
שישי (מחר, 4.8) ט"ו באב עם מלך הרומנטיקה עברי לידר בגבעת ברנר