אמנת חזות המושב

שיפור פני המושב • כניסות

תושבי קדרון היקרים

טיפוח המושב ושמירה על ניקיון ואסתטיקה במרחב הציבורי, תלויים בכל אחד ואחת מאתנו וכרוכים במאמץ משותף ומתמשך המחייב כבוד הדדי בין אדם לאדם ובין אדם למקום...

על כולנו להירתם למשימה המשותפת ולשמור על המרחב הציבורי המשותף לכולנו. השקעה קהילתית ואישית תאפשר לשמור על הבית שלנו מטופח, נקי וכזה שנעים לכולנו לחיות בו.

אנו צוות שפ"י – שמים למטרה לפעול לטיפוח ולשיפור פני המושב באמצעות ביקורת קהילתית וטיפול במתחמים ובנושאים הזקוקים לתשומת לב וע"י העלאת מודעות התושבים לחשיבות הנושא ועידודם לעשייה למען הכלל.

* * *

צוות שפ"י מתייחס למספר נושאים "בוערים" שהעלאת מודעות הציבור בגינם חשובה מאד!

פחי אשפה ופינות מחזור

 • יש להקפיד לזרוק פסולת, קטנה כגדולה, בתוך פחי האשפה ולהימנע מיצירת מפגעים סביבתיים ומפיזור האשפה ע"י בעלי חיים. אין להניח לצד פחי האשפה שום "תוספות". יפונה רק תוכן הפח.
 • ביום פינוי האשפה, התושבים מתבקשים לעשות מאמץ ולפנות את פחי האשפה מהמדרכות בחזרה למקום המסתור, לטובת חברינו הנכים, עגלות הילדים ובטיחות העוברים והשבים באופן כללי.
 • בפינות המחזור, יש להקפיד על הכנסת פסולת אל תוך מכלי המחזור השונים! אין להשאיר קרטונים, אשפה וכל פסולת גושית מחוץ / ליד המכלים.
 • לתשומת ליבכם, פינות המחזור רושתו במצלמות ותעשה פניה אישית לתושב וחיוב בעלויות במידה ויידרש ניקיון אחריו - נשמח להימנע מאי נעימויות שכאלה, תודה!
 • הוכנס לשימוש הפח הכתום – למחזור אריזות – אנא פעלו בהתאם להנחיות שפורסמו.
 • ע"פ דרישת ספקי התשתיות, כל תושב מחויב במרחב הפילר פנוי ונקי מפסולת ועשביה – נא טיפולכם.

פסולת גושית

 • איסוף פעם בחודש ביום שלישי הראשון של כל חודש.
 • אין להוציא פסולת גושית מחוץ לגבולות המגרשים במהלך החודש!
  הוצאת הפסולת לקראת הפינוי, מותרת אך ורק יום לפני, ביום שני.
 • תושב אשר לא יעמוד בדרישה זו, יחויב בעלות הפינוי.

גזם וגדר חיה חזיתית

 • גזם מפונה ביום ראשון של כל שבוע – הוצאת הגזם למרחב הציבורי תתבצע אך ורק בסוף השבוע.
 • יש לגזום גדר חיה עד קו המדרכה באופן שישאיר את המרחב הציבורי פנוי לחלוטין לטובת הולכי הרגל.
 • תושב אשר לא יעמוד בדרישות אלו, יחויב בעלות הגיזום והפינוי.

בעלי/ות כלבים

החוק דורש הקפדה על שמירת הכלבים בחצרות והוצאתם כשהם קשורים, בכל שעות היממה!

כמו כן, בעלי הכלבים נדרשים לאסוף את הצואה מהמרחב הציבורי...

במאמץ משותף ותשומת לב נשמור על

קדרון נקיה ומטופחת!

אנו מודים לכולכם/ן על שיתוף הפעולה!