נורא. זילזול ברמה עולמית שיתבייש מי שאחראי לזה.לדעתי צריך להעניש אותו בי 500 ש"ח למזכירות.

סגל רבקה • כניסות

נורא. זילזול ברמה עולמית שיתבייש מי שאחראי לזה.לדעתי צריך להעניש אותו בי 500 ש"ח למזכירות.