תושבים נכבדים, הפסקת החשמל אשר תוכננה להלילה בחלק מהמושב - ל ...

מזכירות • 3/9/2023 כניסות

תושבים נכבדים, הפסקת החשמל אשר תוכננה להלילה בחלק מהמושב - לא תבוצע לידיעתכם.