שפ"י - דו"ח תקופתי

שיפור פני המושב • כניסות

שלום תושבים יקרים,

יש שיפור משמעותי בחזות המושב, התושבים ערים יותר לניקיון סביבתם הקרובה ואכפתיות לניקיון בכל המושב.
הכבישים והמדרכות נקיים יותר מבעבר וכך ימשך. פינוי גזם משתפר אך עדיין לא מופנם ע"י חלק מהתושבים.
בפינות המחזור ובפסולת הגושית יש שיפור משמעותי.

אנחנו מבקשים להודות לתושבי המושב על ההיענות לשמירה על איכות חיינו ושנמשיך להשתפר במגמה הזו.

ברצוננו לעדכן בנושאים שוועדת שפ"י (צוות המזכירות, נבחרי הוועד בוועדה והמתנדבים) פועלת בהם.

על כל מפגע סביבתי ניתן לדווח בטופס 106 ממוחשב בקישור https://forms.gle/Uzp7Sz1yD1BuL3Rz8
המגיעות למזכירות המושב ומטופלות עפ"י רמת הדחיפות.


פינות המחזור

לאחר העברת פינות המחזור ליד הצרכנייה ובהרחבה א' למקומן החדש, הנוף השתנה לחלוטין לטובה. יש שיפור
באיכות המיחזור, אך עדיין יש כאלה שלא מתייחסים ברצינות ומשליכים פסולת על הקרקע ובמתקנים הלא נכונים.
שילוט חדש וברור נמצא כרגע בהכנה וכשיהיה מוכן יוצב בכל הפינות המחזור. בבקשה תמחזרו בהתאם לשילוט.
צוות הגינון מבצע בדיקות וניקיון בפינות המחזור, תדאגו בבקשה שלא תהיה להם עבודה רבה.

פינוי גזם

בפינוי הגזם אנחנו צריכים להשתפר. תושבים עדיין מוציאים למרחב הציבור גזם כבר באמצע השבוע ובמקרים
בודדים מיד לאחר האיסוף ביום ראשון. בוועדה נבחנות חלופות ושיפורים אך עדיין אנחנו נדרשים לנהוג לפי הכללים הקיימים. אם וכאשר יהיו שיפורים הם יפורסמו לכולם.

פינוי פסולת גושית

שיפור משמעותי נראה בשטח, לא מוציאים פסולת גושית באמצע החודש, למעט מקרים בודדים שהמזכירות פונה
לתושבים להכניס את הפסולת חזרה למרחב הפרטי עד למועד. תודה, המשיכו כך.

פחים ירוקים

תושבי ההרחבה, יש לציין לטובה שהרבה פחים נמצאים בפילרים. לאלה שעדיין לא דואגים שהפחים ייכנסו לפילרים, בבקשה נקו את הפילרים והכניסו את הפחים כדי להשאיר את המדרכות פנויות.

תושבי המשקים, בבקשה תמקמו את הפחים בעמדות כדי להשאיר את המדרכות פנויות.

צוות שפ"י מדווח למנהל התפעול במועצה על פחים שלא חוזרים למקומם ע"י קבלן הפינוי, שדואג להחזירם לבצע.
רואים שיפור בהחזרת הפחים למקומם, נמשיך לעקוב ולדווח למועצה.

טיאוט

בוצע פיילוט טיאוט כבישים בשילוב שטיפה בלחץ של המדרכות, פעמיים. כידוע הטיאוט הקודם לא היה יעיל וללא
שטיפה בלחץ.

בעקבות הפיילוט וועדת שפ"י פנתה לראש המועצה ומנהל איכות הסביבה בבקשה לאמץ את השיטה ולצאת במכרז
טיאוט חדש כולל שטיפה בלחץ עבור כל המועצה. הבקשה נענתה בחיוב ומחכים בקוצר רוח לתוצאות.

בטיאוט הראשון הכבישים והמדרכות היו מלוכלכים מאד. כתוצאה מכך לקח הרבה שעות ולא הספיק יום אחד לניקוי
כל המושב. בטיאוט השני התרכזנו בסביבת בית הספר והגנים, לאחר מכן ברחובות שלא נוקו בפעם הראשונה.
לצערנו לא הספקנו ברחובות החרצית והוורד. מהמרכז לתחילת המושב בוצע טיאוט ללא שטיפה. לידיעה, בטיאוט
הראשון מיכל המשאית רוקן 6 פעמים ובטיאוט השני 4 פעמים. תוצאות הפיילוט יילקחו בחשבון לטובת המכרז.

אנו תקווה שעד לסיום המכרז ימצא ספק מתאים להמשך הטיאוט האיכותי ונתחיל ברחובות שלא נוקו בפעם השנייה.

פעילויות נוספות

  • הכנת תקציב שנתי עבור שפ"י ואישורו בוועד המקומי ובמועצה
  • הכנת תוכניות עבודה יומיות, שבועיות, חודשיות ומשימות חד פעמיות
  • חידוש צמחיה בגינות הנוי ברחבי המושב