הפגנת הסרדינים

תמונות 2014 • כניסות

DSC_0200(1)DSC_0196(1)DSC_0191(1)DSC_0188(1)DSC_0190(1)DSC_0193(1)DSC_0185(1)DSC_0180(1)DSC_0182(1)DSC_0174(1)DSC_0171(1)DSC_0178(1)DSC_0170(1)DSC_0168(1)DSC_0164(1)DSC_0167(1)DSC_0165(1)DSC_0163(1)DSC_0161(1)DSC_0162(1)DSC_0158(1)DSC_0155(1)DSC_0157(1)DSC_0156(1)DSC_0160(1)DSC_0154(1)DSC_0153(1)DSC_0149(1)DSC_0142(1)DSC_0148(1)DSC_0146(1)DSC_0141(1)DSC_0136(1)DSC_0133(1)DSC_0134(1)DSC_0128(1)DSC_0130(1)DSC_0124(1)DSC_0131(1)DSC_0123(1)DSC_0120(1)DSC_0121(1)DSC_0114(1)DSC_0119(1)DSC_0117(1)DSC_0112(1)DSC_0118(1)DSC_0101(1)DSC_0091(1)DSC_0110(1)DSC_0108(1)DSC_0102(1)DSC_0105(1)DSC_0107(1)