הרשמות ופרטים לטיול חנוכה ז-ח

נוער ותנועה • כניסות

מצ"ב הפרטים על טיול חנוכה לשכבות ז-ח שמתקיים בין ה-16-17/12

הרשמה באתר המועצה עד ה8.12​

     יום נפלא
    עדי טמיר
052-6707197