תב"ע חדשה קדרון

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

הוראות תוכנית בר40 26

קדרון תשריט 3

קדרון תשריט 1

קדרון תשריט 2

בתאריך 25.10.22 אושרה תב"ע מאוחדת חדשה למושב - בר/40/ 26 - מצ"ב המסמכים המרכזיים.

*בלינק להלן bit.ly/KidronPlan ניתן למצוא את מלוא המידע ומסמכי התוכנית (ניקוז, ביוב, אקוסטיקה, שימור, תנועה וכד')