חודש יוני בתנועה

מרב שטרנבאום • 4/6/2017 כניסות

פעילויות חודש יוני:
השבוע יום שלישי 18:30, כיתות ט חדר בריחה אוצרות המלך שלמה
!שכבות ז-ח יום שלישי ב 19:00סרט מתחם הנוער
רישמו לפניכם:
יום שישי פעולות כרגיל.
שבוע הבא 16/6 לילה לבן מ20:00 עד 07:00. לכל השכבות ג-ח, במתחם הנוער, במקום פעולה בצהריים.
שישי ה23/6 יום פעולות אחרון, מסתיים בבריכה.