פרס אוקלידס להנהלת המועצה

אלי זמסקי • כניסות

שונתה שיטת המדידה לצורך גביית ארנונה? מה זה "שונתה". אני מציע להעניק את פרס אוקלידס (אוקלידס, אבי הגיאומטריה, 275 לפנה"ס) להנהלת המועצה שלנו שהמציאה שיטת מדידה חדשה שבעקבותיה יעלה שטח המבנה שבעטיו תחושב הארנונה. מבטיח לכם, לאף אחד לא יוקטן השטח... אנחנו חייבים לדרוש הסבר מה הייתה השיטה הישנה ומהי השיטה החדשה. חברים, עד שתתעוררו תקבלו העלאת תשלומי הארנונה בעשרות אחוזים! אח"כ, לכו תחפשו את המועצה. על פניו נראה שלמועצה יש בעייה של גרעון תקציבי ומחפשים מקורות הכנסה. מועצה אחראית חייבת קודם כול להקטין הוצאות. אני מצפה מראש המועצה שיסביר לנו שני דברים: 1. באיזה סעיף נעשה קיצוץ בהוצאות ובאיזה סכום. 2. שיסביר לנו מהי שיטת המדידה החדשה שבעקבותיה מועלה שטח המבנה שלא היה בו שינוי במשך עשרים שנה. שינוי כזה אינו חוקי בעליל כפי שהסברתי בהודעה הקודמת!

הודעות בנושא זה